Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 86/2011 от 1 юли 2011 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП