Решение на Съда (първи състав) от 13 юли 1972 г. # Marie-Josée Besnard и други срещу Комисия на Европейските общности. # Съединени дела 55 до 76, 86, 87 и 95-71. Besnard и др./Комисия TITJUR