Kohtuasi C-303/16: Euroopa Kohtu (viies koda) 19. oktoobri 2017. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Solar Electric Martinique versus Ministre des Finances et des Comptes publics (Eelotsusetaotlus — Kuues käibemaksudirektiiv — Direktiiv 2006/112/EÜ — Ehitustööd — Prantsusmaa ülemeredepartemangud — Liikmesriigi õigusega kohaldatavaks muudetud õigusnormid — Müügi- ja hoonetele paigaldamise tehingud — Üheks tehinguks kvalifitseerimine — Pädevuse puudumine)