Специален доклад № 18/2015 — „Предоставяне на финансова помощ за страни, намиращи се в затруднено положение“