Предложение за Решение на европейския парламент и на съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова SEC(2010)706