Писмен въпрос E-5287/09, зададен от Saïd El Khadraoui (S&D) на Комисията. Експлодиране на устройства iPod и iPhone