Писмен въпрос E-5768/09, зададен от Cristiana Muscardini (PPE) на Комисията. ОСП и Шри Ланка