Писмен въпрос E-3688/09, зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Възможно финансиране на изграждането на туристическа хотелска база в община Поджо Катино, провинция Риети