Дело F-139/06: Иск, предявен на 11 декември 2006 г. — Kurrer/Комисия