Писмен въпрос E-5831/10 Alain Cadec (PPE) до Комисията. Хармонизиране на „електронните портфейли“