Дело C-281/10 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 октомври 2011 г. — PepsiCo, Inc./Grupo Promer Mon Graphic SA, Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Регламент (ЕО) № 6/2002 — Членове 5, 6 и 10 и член 25, параграф 1, буква г) — Промишлен дизайн на Общността — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ кръгъл рекламен предмет — Предходен промишлен дизайн на Общността — Различно цялостно впечатление — Степен на свобода на автора — Информиран потребител — Обхват на съдебния контрол — Изопачаване на фактите)