Писмен въпрос E-1545/08 зададен от Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) на Комисията. Положението на маронитската общност на кипърска територия