Писмен въпрос E-1193/09, зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Производство и търговия с цимент в Кипър