Писмен въпрос P-5872/08 зададен от Werner Langen (PPE-DE) на Комисията. Финансово подпомагане, предназначено за ски писта на о. Борнхолм