Писмен въпрос E-2547/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Принудително омъжени момичета