Писмен въпрос E-6322/07, зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Срок, необходим за прехвърлянето на номер на мобилен телефон от една мрежа към друга