Kawża C-489/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja Awla) tal- 5 ta’ Ġunju 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Najwyższy — Il-Polonja) — proċeduri kriminali kontra Łukasz Marcin Bonda (Politika Agrikola Komuni — Skema ta’ pagament wieħed skont l-erja — Regolament (KE) Nru 1973/2004 — Artikolu 138(1) — Esklużjoni mill-benefiċċji f’każ ta’ ineżattezza tal-erja ddikjarata — Natura amministrattiva jew kriminali ta’ din is-sanzjoni — Regola li tipprojbixxi l-akkumulazzjoni ta’ sanzjonijiet kriminali — Prinċipju ta’ ne bis in idem)