Lieta C-489/10: Tiesas (virspalāta) 2012. gada 5. jūnija spriedums ( Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Łukasz Marcin Bonda (Kopējā lauksaimniecības politika — Vienotā platībmaksājuma shēma — Regula (EK) Nr. 1973/2004 — 138. panta 1. punkts — Atbalsta nepiešķiršana nepareizu ziņu par platībām norādīšanas gadījumā — Šī soda administratīvais vai krimināltiesiskais raksturs — Dubultās sodīšanas aizliegums — Princips “ne bis in idem” )