Věc C-489/10: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. června 2012 — trestní řízení proti Łukasz Marcin Bonda ( „Společná zemědělská politika — Jednotný plošný platební systém — Nařízení (ES) č. 1973/2004 — Článek 138 odst. 1 — Vyloučení z nároku na podporu v případě nesprávného prohlášení o velikosti plochy — Správní nebo trestní povaha této sankce — Pravidlo zákazu dvojího trestu — Zásada ne bis in idem“ )