Писмен въпрос E-2435/08, зададен от Philip Claeys (NI) на Комисията. Осъждането на 53-ма кмета от кюрдски произход в Турция