Писмен въпрос P-7108/08 зададен от Francesco Enrico Speroni (UEN) на Комисията. Изравняване на пенсионната възраст