Жените и изменението на климата Резолюция на Европейския парламент от 20 април 2012 г. относно жените и изменението на климата (2011/2197(INI))