Писмен въпрос E-005843/11 Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията. Докладът на Oxfam „Навлизане в нова епоха“