Решение на Общия съд (трети състав) от 9 септември 2011 г.$