Регламент (ЕО) № 1269/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година за забрана на риболова на сайда в зона VI; води на ЕО от зона Vb; води на ЕО и международни води от зони XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания