Писмен въпрос E-5210/07, зададен от Cristiana Muscardini (UEN) на Комисията. Спасяване на тамилската общност