2008/216/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 25. jūnijs ), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem