2008/216/EB: 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo