2008/216/ЕО: Решение на Съвета от 25 юни 2007 година за подписване и временно прилагане на Споразумение между Европейската общност и Хашемитското кралство Йордания относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз