Писмен въпрос E-4345/07, зададен от Glyn Ford (PSE) на Комисията. Тони Блеър като специален пратеник на Близкоизточната четворка