Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9579 – ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil) (Text av betydelse för EES) 2019/C 395/01