Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9579 – ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil) (Besedilo velja za EGP) 2019/C 395/01