Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9579 – ENI / HitecVision / Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil) (Tekstas svarbus EEE) 2019/C 395/01