Писмен въпрос E-5919/07, зададен от Anni Podimata (PSE) и Evangelia Tzampazi (PSE) на Комисията. Защита на почвите срещу природни бедствия