Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1537 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/797 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της