Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/673, 7. aprill 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril