Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/673 на Комисията от 7 април 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци