Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4935 — Petronas/Selenia) Voor de EER relevante tekst