Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE” [COM(2017) 358 final]