Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta” (COM(2017) 358 final)