Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Куба