Писмен въпрос E-5201/07, зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Разследване на ОЛАФ (OLAF) за злоупотреби в Кипър