/* */

Временно търговско споразумение с Туркменистан * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключването на временно споразумение за търговия и свързани с търговията въпроси между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна (5144/1999 – COM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))