Обявление за заемане на длъжност РЕ/156/S — Директор (функционална група AD, степен 14) — Генерална дирекция за инфраструктури и логистика — Дирекция по логистика