Регламент (ЕО) № 103/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за одобрение на неминимални промени в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания – Mozzarella di Bufala Campana (ЗНП)