2011/659/ОВППС: Решение на Комитета по политика и сигурност EUJUST LEX-IRAQ/2/2011 от 30 септември 2011 година за назначаване на ръководител на интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX-IRAQ