Писмен въпрос E-2654/08, зададен от Catherine Stihler (PSE) на Комисията. Цели в областта на възобновяемите източници на енергия