Решение на Съвета от 12 юли 2011 година за назначаване на заместник-председател на отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения