Покана за изразяване на интерес за назначаване на председател на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикалите — COM/2008/10113