Писмен въпрос E-000345/11 Daniel Hannan (ECR) до Комисията. Възстановяване на данъци в Испания